Πατέρας:   
Ιωάννης Καραπιπέρης του Λεονάρδου,  #4273.
Μητέρα:   
Ειρήνη του Γεωργίου Σύμπουρα, 1822  #4277.

1234
Λεωνίδας Καραπιπέρης του Ιωάννη, 1838  #4266.

σύζ.(1866): Αθηνά του Γεωργίου Μπέη, 1843 (Κουτσή)  #4256.

1) Ουρανία του Λεωνίδα Καραπιπέρη, 1868 (+1868)
 #4291.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Παππούδες Γονείς

Λεονάρδος Κατάκαλος ή Καραπιπέρης,

2783

Ιωάννης Καραπιπέρης του Λεονάρδου,

4273

Γεώργιος Σύμπουρας του Ανδρέα,

4486

Ειρήνη του Γεωργίου Σύμπουρα, 1822

4277