Πατέρας:   
Κωσταντής Ρούσσος του Ιωάννη,  #389.
Μητέρα:   
Αλεξάνδρα, 1935  #5235.

1234
Γιάννης Ρούσσος του Κωνσταντίνου,  #390.

σύζ.: Ειρήνη Ρούσου, από Χώρα  #4715.

1) Χρυσή του Ιωάννη Ρούσσου,
 #5389.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Ρούσσος του Γεωργίου,

1598

Πέτρος Στεφάνου του Αντωνίου, 1866

 

370

Ειρήνη του Νικολάου Μπουλμέτη, 1872

 

371

Κατίνα του Πέτρου Στεφάνου,

 

377

Κωσταντής Ρούσσος του Ιωάννη,

389

Αλεξάνδρα, 1935

5235