Πατέρας:   
Νικόλαος Μπούγιας,  #1438.
Μητέρα:   
 Ασημιώ του Βασιλείου Χαζάπη, 1943  #307.

1234
Βασίλης Μπούγιας του Νικολάου,  #314.
1) Μελίνα του Βασιλείου Μπούγια,
 #5272.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Μπούγιας,

1438

Γιαννούλης Χαζάπης του Ανδρέα,

 

296

Ασημιώ του Βασιλείου Σαρρή, 1875

 

680

Βασίλης Χαζάπης του Γιαννούλη, 1905

 

302

Ηράκλειος (Ηρακλής) Πολέμης του παπα Σταμάτη, 1858 (+1942)

 

109

Πολυξένη του Νικολάου Φαλαγκά, 1869

614

Μαρία του Ηρακλή Πολέμη, 1911

571

Ασημιώ του Βασιλείου Χαζάπη, 1943

 

307