Πατέρας:   
Γεώργιος Σουσούδης, από Ρόδο  #5177.
Μητέρα:   
σύζυγος 1,  #5178.

1234
Μιχαήλ Σουσούδης του Γεωργίου, ίδιο πατέρα με ΙΣ  #1682.

σύζ.:

 

Ανθή του Γεωργίου Παλαιοκρασσά,  #423.

1) Γιώργος Σουσούδης του Μιχαήλ,
 #425.
2) Μόσχα του Μιχαήλ Σουσούδη,
 #426.

σύζ.: Παναγιώτης Τσαγκάρης,  #5165.

1) Ανθή (Λίτα) του Παναγιώτη Τσαγκάρη,
 #427.
2) Μαρίκα του Παναγιώτη Τσαγκάρη,
 #5166.

σύζ.: -, καταγωγή Γερμανική  #5167.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Γεώργιος Σουσούδης,

5177

σύζυγος 1,

5178