Πατέρας:   
Λεωνίδας (Μπατάλιας) Πολέμης του Δημητρίου, 1856  #1041.
Μητέρα:   
Ανεζιώ του Πέτρου Δανιόλου, 1864  #1073.

1234
Δημήτριος Πολέμης του Λεωνίδα, 1887 (Χώρα)  #1074.

σύζ.: Μαρουλιώ,  #1078.

1) Λεωνίδας Πολέμης του Δημητρίου, (Φαγάς)
 #1079.
2) Αριστείδης Πολέμης του Δημητρίου,
 #1080.
3) Μίνα του Δημητρίου Πολέμη,
 #1081.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Λεονάρδος (Λεωνίδας) Πολέμης του Δημητρίου, 1803 (+προ του 1843)

1030

Μαρούλα, 1806 (+1849)

1032

Δημήτριος (Ντεληκηρυκαίοι) Πολέμης του Λεονάρδου, 1825

1034

Αντώνιος Χαλάς του Παπανικόλα,

3111

Αννέζα, 1803

3113

Ασημίνα του Αντωνίου Χαλά,

1038

Λεωνίδας (Μπατάλιας) Πολέμης του Δημητρίου, 1856

1041

Ανεζιώ του Πέτρου Δανιόλου, 1864

1073