Πατέρας:   
Πέτρος Δαγιάσης του Μαθιου, 1958  #747.
Μητέρα:   
Ειρήνη Μπληζιώτη,  #5528.

1234
Ανθή του Πέτρου Δαγιάση,  #6345.

σύζ.: Άγγελος Παπαδόπουλος,  #6347.

1) Λυδία Ειρήνη του Άγγελου Παπαδόπουλου,
 #6348.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Αντώνης Δαγιάσης του Μαθιού, 1900

736

Ανδριάνα του Κωνσταντίνου Πολέμη, 1901

819

Μαθιός Δαγιάσης του Αντωνίου, 1927

741

Πέτρος Πέτσας του Βασιλείου, 1895

3803

Ειρήνη του Ιωάννη Μπουλμέτη, 1904

 

3798

Διαμάντη του Πέτρου Πέτσα, 1931

 

820

Πέτρος Δαγιάσης του Μαθιου, 1958

747

Ειρήνη Μπληζιώτη,

5528