Πατέρας:   
Γιαννούλης Σκοπελίτης,  #6097.
Μητέρα:   
Ειρήνη Λογοθέτου,  #6198.

1234
Αντώνης Σκοπελίτης του Γιαννούλη,  #6098.

σύζ.: Ειρήνη Χαδούλη,  #6099.

1) Αθηνά του Αντωνίου Σκοπελίτη,
 #2988.

σύζ.: Σπύρος Γιαλούρης του Γιαννούλη, (+2018, Ιαν)  #2980.

1) Ειρήνη του Σπύρου Γιαλούρη, 1956
 #1724.

σύζ.: Δημήτρης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1943  #168.

1) Καλλιόπη του Δημητρίου Παλαιοκρασσά,
 #1725.
2) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου,
 #1726.
2) Ευαγγελία του Σπύρου Γιαλούρη,
 #2990.

σύζ.: Παναγιώτης Παξινός,  #6199.

1) Αθηνά του Παναγιώτη Παξινού,
 #6200.
2) Γιάννης Παξινός του Παναγιώτη,
 #6201.
3) Γιαννούλης Γιαλούρης του Σπύρου,
 #2989.
2) Γιαννούλης Σκοπελίτης του Αντωνίου,
 #5408.

σύζ.: Μαρία Καλαμπούκη,  #5409.

1) Αθηνά του Γιαννούλη Σκοπελίτη,
 #810.

σύζ.:

 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος του Χαριλάου, 1961  #68.

1) Χαρίλαος Κουτσούκος του Κωνσταντίνου,
 #70.
2) Γιαννούλης Κουτσούκος του Κωνσταντίνου,
 #71.
2) Ειρήνη του Γιαννούλη Σκοπελίτη,
 #5410.

σύζ.: Δημήτρης Γεωργακάκης,  #5411.

1) Μαρία του Δημήτρη Γεωργακάκη,
 #5412.
2) Γιαννούλης Γεωργακάκης του Δημήτρη,
 #5413.
3) Νίκος Γεωργακάκης του Δημήτρη,
 #5414.
3) Νίκος Σκοπελίτης του Αντωνίου,
 #6202.

σύζ.: Κούλα Κοντορούση,  #6203.

1) Αντώνης Σκοπελίτης του Νικολάου,
 #6204.

σύζ.: Ντιάνα Λουκάκη,  #6206.

2) Ειρήνη του Νικολάου Σκοπελίτη,
 #6205.

σύζ.: Γιώργος Γιομπαζολιάς,  #6207.

4) Μιχάλης Σκοπελίτης του Αντωνίου, (+.)
 #6208.
5) Μαρία (Μαρίκα) του Αντωνίου Σκοπελίτη,
 #3336.

σύζ.: Κρισέγγιος Παλαιοκρασσάς του Λεώνη, 1932  #3332.

1) Λεώνης Παλαιοκρασσάς του Κρισεγγίου,
 #3337.

σύζ.: Δέσποινα (Πέπη) Γιατσιμπαλή,  #3338.

1) Κατερίνα του Λεώνη Παλαιοκρασσά,
 #6209.
2) Άννα Μαρία του Λεώνη Παλαιοκρασσά,
 #6210.
3) Αλεξία του Λεώνη Παλαιοκρασσά,
 #6211.
2) Ζαμπετούλα του Κρισεγγίου Παλαιοκρασσά,
 #2561.

σύζ.: Δημήτριος Κυρτάτας του Χριστοφόρου,  #2560.

1) Μαρία Ελένη του Δημητρίου Κυρτάτα,
 #6212.
6) Μιχάλης Σκοπελίτης του Αντωνίου, (+.)
 #6213.
7) Ελευθερία του Αντωνίου Σκοπελίτη,
 #6214.

σύζ.: Κάλλιας Γουλιάρας,  #6215.

1) Γιούλα του Κάλλια Γουλιάρα,
 #6216.

σύζ.: Δημήτρης Μανσόλας,  #6217.

1) Καλλιάνα του Δημητρίου Μανσόλα,
 #6218.
2) Ευγενία (Εύη) του Κάλλια Γουλιάρα,
 #5293.

σύζ.: Γιώργος Σφακιανάκης του Σπύρου,  #2153.

1) Ελευθερία του Γεωργίου Σφακιανάκη,
 #5294.
2) Κατερίνα του Γεωργίου Σφακιανάκη,
 #5295.
3) Ειρήνη του Κάλλια Γουλιάρα,
 #6219.

σύζ.: Π. Γουλιάρας,  #6220.

1) Δημήτρης Γουλιάρας του Π.,
 #6221.
2) Κάλλιας Γουλιάρας του Π.,
 #6222.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικολός Σκοπελίτης,

6237

Αργυρώ Μπληζιώτη,

6238

Γιαννούλης Σκοπελίτης,

6097

Ειρήνη Λογοθέτου,

6198