Πατέρας:   
Βασίλειος Λαμπριάδης, 1931  #3106.
Μητέρα:   
Μαρουλιώ του Ανδρέα Παλαιοκρασσά,  #3104.

1234
Ευαγελία του Βασιλείου Λαμπριάδη,  #5129.

σύζ.: Νίκος Μπάλας,  #5131.

1) κόρη του Νικολάου Μπάλα,
 #5361.
2) Άκης Μπάλας του Νικολάου,
 #5132.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Βασίλειος Λαμπριάδης, 1931

3106

Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1864

3089

Μαρουλιώ του Ιωάννη Εξαδακτύλου,

3097

Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1899

3098

Γεώργιος Ζαννάκης του Νικολάου, 1877

4585

Διαμάντη του Γεωργίου Χαζάπη,

4582

Ειρήνη του Γεωργίου Ζαννάκη,

 

3102

Μαρουλιώ του Ανδρέα Παλαιοκρασσά,

3104