Πατέρας:   
Γεώργιος Αντώνογλου του Κωνσταντίνου, 1929  #4037.
Μητέρα:   
Μαρία του Ανδρέα Σαρρή, 1935  #4036.

1234
Κωνσταντίνος Αντώνογλου του Γεωργίου, 1964 (+2015)  #4787.

σύζ.: Γεωργία Καλαδάμη, Αλαδινού  #4788.

1) Γιώργος Αντώνογλου του Κώστα,
 #5146.
2) δίδυμο 1 Αντώνογλου του Κώστα,
 #5147.
3) δίδυμο 2 Αντώνογλου του Κώστα,
 #5148.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Αντώνογλου του Νικολάου,

4761

Πολυξένη,

4753

Κωνσταντίνος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1890

 

4763

Κυριακούλα του Νικολάου Καρανικόλα, 1902

 

4782

Γεώργιος Αντώνογλου του Κωνσταντίνου, 1929

4037

Αντώνιος Σαρρής του Ανδρέα, 1882

3933

Διαμάντη του Βασιλείου Πέτσα, 1886

3936

Ανδρέας Σαρρής του Αντωνίου, 1907

3061

Γεώργιος Μπουκουβάλας του Αντωνίου, 1861

 

3051

Μαριώ (Μαρία) του Μιχαήλ Κυρτάτα, 1866

3056

Ελένη του Γεωργίου Μπουκουβάλα, 1907

3058

Μαρία του Ανδρέα Σαρρή, 1935

4036