Πατέρας:   
Νικόλαος Ζαννάκης του Λεωνίδα, 1922 (Κόρκολος)  #1586.
Μητέρα:   
Παρασκευούλα (Βούλα) του Αντωνίου Στεφάνου, 1929  #1583.

1234
Λεωνίδας Ζαννάκης του Νικολάου, 1954  #4711.

σύζ.: Ειρήνη Μαδούρη,  #4713.


Μασκαράδες στην πλατεία


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Ζαννάκης του Γεωργίου, 1847

4698

Ειρήνη του Νικολάου Δουλμπέρη, 1854

4699

Λεωνίδας Ζαννάκης του Νικολάου, 1893

4183

Μιχαήλ Χαρχαρός του Ιωάννη, 1866

4176

Ερηνιώ του Δημητρίου Ψαρρού, 1858

4177

Κατερνιώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1893

4178

Νικόλαος Ζαννάκης του Λεωνίδα, 1922

1586

Νικόλαος Στεφάνου του Αντωνίου, 1863

1483

Παρασκευούλα του Νικολάου Βροντίση, 1857

1578

Αντώνιος Στεφάνου του Νικολάου, 1893

1579

Λεωνίδας Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1869

3736

Κατίνα του Μιχαήλ Ξηροπαΐδη, 1880

3738

Φραγκούλα του Λεωνίδα Κυρτάτα, 1900

1581

Παρασκευούλα (Βούλα) του Αντωνίου Στεφάνου, 1929

1583