Πατέρας:   
Πέτρος Κουρτέσης του Γεωργίου, από Καλιβάρι  #3684.

1234
Μιχαήλ Κουρτέσης του Πέτρου, 1853  #3685.

σύζ.: Αθηνά, 1851  #3687.

1) Βασίλειος Κουρτέσης του Μιχαήλ,
 #3688.
2) Πέτρος Κουρτέσης του Μιχαήλ,
 #3689.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Πέτρος Κουρτέσης του Γεωργίου,

3684