Πατέρας:   
Γεώργιος Στεφάνου του Θεμιστοκλή, 1921  #1563.
Μητέρα:   
Ειρηνούλα Χέλμη, από Αποίκια  #1575.

1234
Ευάγγελος Στεφάνου του Γεωργίου, 1951  #1576.

Μασκαράδες στην πλατεία


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Αντώνιος (Μπελιγράδης) Στεφάνου,

1476

Μαρία,

1477

Θεμιστοκλής Στεφάνου του Αντωνίου, 1862

1482

Ελένη του Αντωνίου Λέκκα, 1876

1554

Γεώργιος Στεφάνου του Θεμιστοκλή, 1921

1563

Ειρηνούλα Χέλμη,

1575