Πατέρας:   
Αντώνιος (Μπελιγράδης) Στεφάνου,  #1476.
Μητέρα:   
Μαρία,  #1477.

1234
Μόσχα του Αντωνίου Στεφάνου, 1860  #1481.

σύζ.: Δημήτριος Σαρρής του Αντωνίου, 1852  #1553.

1) Μαριώ του Δημητρίου Σαρρή, 1880
 #678.

σύζ.(1913):

 

Λεωνίδας Πολέμης του Μιχαήλ, 1877 (Δράκας)  #646.

1) Μιχαήλ Πολέμης του Λεωνίδα, Πειραιά
 #679.
2) Ασημιώ του Δημητρίου Σαρρή, 1883
 #1428.

σύζ.(1ος Γεωργίου 1906 χ.α.): Γεώργιος Χαζάπης του Ιωάννη, 1878 (Χαδεμένος)  #1418. Πατ. #1407.

3) Στέφανος Σαρρής του Δημητρίου, 1888
 #2421.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Αντώνιος (Μπελιγράδης) Στεφάνου,

1476

Μαρία,

1477