Πατέρας:   
 Ευάγγελος Κατσίκης του Ιωάννη, 1894  #4466.
Μητέρα:   
Ελένη Γονέου του Δημητρίου,  #4467.

1234
Αικατερίνη Ευτυχία του Ευαγγέλου Κατσίκη,  #4470.

σύζ.: Μιχαηλ Χαραμής,  #4473.

1) Βασιλική Μαρία του Μιχαήλ Χαραμή,
 #4474.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Κατσίκης του Ιωάννη, 1834

4459

Φρατζέσκα του Γιαννούλη Κωβίδη, 1839

4462

Ιωάννης Κατσίκης του Δημητρίου, 1864

 

1421

Ιωάννης Χαζάπης του Γιαννούλη, 1833

1407

Μαρία (Μαριγώ) του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1844

1410

Ευτυχία του Ιωάννη Χαζάπη, 1866

 

1413

Ευάγγελος Κατσίκης του Ιωάννη, 1894

 

4466

Ελένη Γονέου του Δημητρίου,

4467