Πατέρας:   
Γεώργιος Κοντορούσης, (Μινοκόπος)  #4088.
Μητέρα:   
Μαριγούλα ή Μαριγώ του Δημητρίου Κουτσούκου, 1871  #4086.

1234
Λασκαρώ του Γεωργίου Κοντορούση,  #4090.

σύζ.: Αντώνιος Παπαδόπουλος,  #4092.

1) Μαριγούλα του Αντωνίου Παπαδοπούλου,
 #4093.

σύζ.(1930): Κώτσος Βαλμάς του Μιχαήλ, Στραπουργιές  #4094.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος Κοντορούσης,

4088

Βασίλειος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1806

4060

Ειρήνη, 1816

4080

Δημήτριος Κουτσούκος του Βασιλείου, 1837

3847

Βασίλειος Λογοθέτης του Αντωνίου, 1813

3838

Μαργαρίτα, 1821

3840

Λασκαρού του Βασιλείου Λογοθέτη, 1848

3842

Μαριγούλα ή Μαριγώ του Δημητρίου Κουτσούκου, 1871

4086