Πατέρας:   
Ιωάννης Ρούσσος του Γεωργίου, από Αποίκια  #1598.
Μητέρα:   
 Κατίνα του Πέτρου Στεφάνου,  #377.

1234
Κωσταντής Ρούσσος του Ιωάννη,  #389.

σύζ.: Αλεξάνδρα, 1935  #5235.

1) Γιάννης Ρούσσος του Κωνσταντίνου,
 #390.

σύζ.: Ειρήνη Ρούσου, από Χώρα  #4715.

1) Χρυσή του Ιωάννη Ρούσσου,
 #5389.
2) 
 Δημήτρης Ρούσσος του Κωνσταντίνου,
 #391.
1) Νικολέτα του Δημητρίου Ρούσσου,
 #1194.
2) Κωνσταντίνος Ρούσσος του Δημητρίου,
 #1195.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Ρούσσος του Γεωργίου,

1598

Αντώνιος (Μπελιγράδης) Στεφάνου,

1476

Μαρία,

1477

Πέτρος Στεφάνου του Αντωνίου, 1866

 

370

Νικόλαος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1838

 

3783

Μαρούλα του Μιχαήλ Χαζάπη, 1838

3795

Ειρήνη του Νικολάου Μπουλμέτη, 1872

 

371

Κατίνα του Πέτρου Στεφάνου,

 

377