Πατέρας:   
Βασίλειος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1806  #4060.
Μητέρα:   
Ειρήνη, 1816  #4080.

1234
Δημήτριος Κουτσούκος του Βασιλείου, 1837  #3847.

σύζ.(1867): Λασκαρού του Βασιλείου Λογοθέτη, 1848  #3842.

1) Βασίλειος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1874 χ.α.
 #4085.
2) Μαριγούλα ή Μαριγώ του Δημητρίου Κουτσούκου, 1871
 #4086.

σύζ.: Γεώργιος Κοντορούσης, (Μινοκόπος)  #4088.

1) Ειρήνη του Γεωργίου Κοντορούση,
 #4089.
2) Λασκαρώ του Γεωργίου Κοντορούση,
 #4090.

σύζ.: Αντώνιος Παπαδόπουλος,  #4092.

1) Μαριγούλα του Αντωνίου Παπαδοπούλου,
 #4093.

σύζ.(1930): Κώτσος Βαλμάς του Μιχαήλ, Στραπουργιές  #4094.

3) Πέτρος Κοντορούσης του Γεωργίου,
 #4091.
3) Νικόλαος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1874 (Λαχανάς)
 #4087.

σύζ.(1900): Αγλαΐα του Λεονάρδου Πολέμη,  #4095.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Κουτσούκος,

4056

Διαμάντη,

4057

Βασίλειος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1806

4060

Ειρήνη, 1816

4080