Πατέρας:   
Νικόλαος Μαργέτης, από Αποίκια  #6121.
Μητέρα:   
Μαρίκα Στεφάνου,  #6122.

1234
Γιώργης Μαργέτης του Νικολάου,  #6363.

σύζ.: Κατίνα Ραΐση,  #6364.

1) Ρίτσα του Γεωργίου Μαργέτη,
 #6365.

σύζ.: Θέμης Γαρύφαλλος,  #6366.

1) Γιώργης Γαρύφαλλος του Θεμιστοκλή,
 #6367.
2) Νίκος Γαρύφαλλος του Θεμιστοκλή,
 #6368.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

- Μαργέτης,

6396

Γιάννης Μαργέτης,

6377

Νικόλαος Μαργέτης,

6121

Μιχάλης Στεφάνου,

6378

Μαρίκα Στεφάνου,

6122