Πατέρας:   
Δημήτριος Σουσούδης του Γεωργίου,  #5181.

1234
κόρη του Δημητρίου Σουσούδη,  #5185.
1) α δίδυμο1,
 #5186.
2) α δίδυμο2,
 #5187.
3) β δίδυμο1,
 #5188.
4) β δίδυμο2,
 #5189.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος Σουσούδης,

5177

σύζυγος 2,

5179

Δημήτριος Σουσούδης του Γεωργίου,

5181