Πατέρας:   
Μιχαήλ Σουσούδης του Γεωργίου, ίδιο πατέρα με ΙΣ  #1682.
Μητέρα:   
 Ανθή του Γεωργίου Παλαιοκρασσά,  #423.

1234
Μόσχα του Μιχαήλ Σουσούδη,  #426.

σύζ.: Παναγιώτης Τσαγκάρης,  #5165.

1) Ανθή (Λίτα) του Παναγιώτη Τσαγκάρη,
 #427.
2) Μαρίκα του Παναγιώτη Τσαγκάρη,
 #5166.

σύζ.: -, καταγωγή Γερμανική  #5167.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος Σουσούδης,

5177

σύζυγος 1,

5178

Μιχαήλ Σουσούδης του Γεωργίου,

1682

Δημήτρης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1832

393

Φρατζεσκούλα του Νικολάου Μαρή, 1842

 

394

Γιώργης Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1865

 

396

Μόσχα Καΐρη,

1681

Ανθή του Γεωργίου Παλαιοκρασσά,

 

423