Πατέρας:   
Νικόλαος Γαλανός του Στεφάνου, 1936 (+ )  #2827.
Μητέρα:   
Κατίνα του Γεωργίου Μπουλμέτη, 1945  #2824.

1234
Γεώργιος Γαλανός του Νικολάου, 1971  #2829.

σύζ.: Λήδα,  #5333.

1) Νικολός Γαλανός του Γεωργίου,
 #5334.
2) Δανάη του Γεωργίου Γαλανού,
 #5335.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Στέφανος Γαλανός του Νικολάου και της Αικατερίνης, 1896

2810

Αντρείκος Χαρχαρός του Δημητρίου, 1862

2657

Ευτυχία του Δημητρίου Βαλμά, 1872

2654

Αννεζιώ του Αντρείκου Χαρχαρού, 1897

1388

Νικόλαος Γαλανός του Στεφάνου, 1936

2827

Ιωάννης Μπουλμέτης του Νικολάου, 1876

3796

Μαριώ του Νικολάου Ζαννάκη,

3797

Γεώργιος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1921

3802

Δημοσθένης Πέτσας του Βασιλείου, 1887

3937

Αικατερίνη Κερκενέ,

3934

Αννα του Δημοσθένη Πέτσα, 1928

3810

Κατίνα του Γεωργίου Μπουλμέτη, 1945

2824