Πατέρας:   
Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1926  #1309.
Μητέρα:   
Ευαγγελία του Κωνσταντίνου Μπιμπέρη, 1935  #1307.

1234
Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1962  #2630.

Παρέα στην αυλή της Αγίας Βαρβάρας σε κάποια γιορτή


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1848

2655

Μόσχα του Δημητρίου Βαλμά, 1857

2652

Ανδρέας (Πάππους) Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1881 (+1944)

2757

Θεοδόσιος Τζουμέζης του Δημητρίου, 1850

3055

Φρατζέσκα του Αντωνίου Μπουκουβάλα, 1855

3049

Μαριώ του Θεοδοσίου Τζουμέζη, 1893 (+1984)

2761

Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1926

1309

Κώστας Μπιμπέρης του Ιωάννη, 1884/88

1306

Περικλής Πολέμης του Νικολάου, 1854 (+1926)

1207

Μαριώ του Ιωάννη Αξιώτη ή Ψαρρού, 1858

1290

Όρσα του Περικλή Πολέμη, 1900

1296

Ευαγγελία του Κωνσταντίνου Μπιμπέρη, 1935

1307