Πατέρας:   
Ιωάννης Τρούμπης του Μιχαήλ,  #2220.
Μητέρα:   
Ευγενεία του Μιχαήλ Κουτσούκου,  #2215.

1234
Βασιλική (Κική) του Μιχαήλ Τρούμπη,  #2221.

σύζ.(2ος του Θ.): Θεοφάνης Φακής του Ιωάννη,  #2224.

1) Ιωάννης Φακής του Θεοφάνους,
 #2225.

σύζ.: Αντίκλεια Ευφραιμίδου,  #2226.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Τρούμπης του Μιχαήλ,

2220

Δημήτριος (Λιόντας) Κουτσούκος του Μιχαήλ, 1834

1936

Ειρήνη (Ερηνιώ) (Λιόνταινα) του Θεοδοσίου Φαλαγκά, 1839

1929

Μιχαήλ Κουτσούκος του Δημητρίου, 1858

2202

Λεωνίδας Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1837

3003

Ασημίνα του Μιχαήλ Γιαλούρη, 1842

3008

Μαρουλιώ του Λεωνίδα Γιαλούρη,

2212

Ευγενεία του Μιχαήλ Κουτσούκου,

2215