Πατέρας:   
 Δημήτριος Πολέμης του παπα Μιχαήλ, 1821 (+1887)  #547.
Μητέρα:   
Χρουσουνιώ του Αντωνίου Λούκα,  #904.

1234
Μιχαήλ Πολέμης του Δημητρίου, 1861  #577.

σύζ.(1891): Διαμάντω Ψωμά,  #612.

1) Δημήτριος Πολέμης του Μιχαήλ, (+προ του 1925)
 #581.
1) 3 παιδιά του Δημητρίου,
 #582.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

π. Σταματέλος Πολέμης του παπα Λεονάρδου, (+~1822)

534

Μαρία του Γιακουμή Αξιώτη,

876

π. Μιχαήλ Πολέμης του παπα Σταματέλου, 1775 (+1850)

538

Φραντζέσκα, 1778

877

Δημήτριος Πολέμης του παπα Μιχαήλ, 1821 (+1887)

 

547

Αντώνιος Λούκας (πρώην Μαρκουλής) του Γεωργίου,

3931

Χρουσουνιώ του Αντωνίου Λούκα,

904