Πατέρας:   
π. Σταματέλος Πολέμης του παπα Λεονάρδου, (+~1822) Στενιές  #534.
Μητέρα:   
Μαρία του Γιακουμή Αξιώτη,  #876.

1234
Λεονάρδος Πολέμης του παπα Σταματέλου, (+προ του 1836)  #539.

σύζ.: Θέκλα Χαζάπη,  #623.

1) Σταματέλος Πολέμης του Λεονάρδου, 1803 (+προ του 1848)
 #624.

σύζ.: Ειρήνη, 1808  #631.

1) Λεονάρδος Πολέμης του Σταματέλου, 1826
 #632.

σύζ.: Μοσχού του Αντωνίου Φαλαγκά, 1830  #635.

1) Ανεζιώ του Λεονάρδου Πολέμη, 1850
 #636.

σύζ.: Νικόλαος Κυρτάτας του Αντωνίου, 1844 (Κρίπας)  #638.

2) Ειρήνη του Λεονάρδου Πολέμη, 1852
 #637.
2) 
 Μιχαήλ Πολέμης του Σταματέλου, 1833 (Μιχαλάκας)
 #633.

σύζ.: Ζάννα του Γεωργίου Κέτση, 1842  #639.

1) Σταματέλος Πολέμης του Μιχαήλ, 1857
 #640.

σύζ.(1887): Μαργαρώ του Βασιλείου Κουτσούκου, 1874  #649.

2) Γεώργιος Πολέμης του Μιχαήλ,
 #641.

σύζ.(1891): Ουρανία του Δημητρίου Μπέη,  #651.

3) 
 Σπύρος Πολέμης του Μιχαήλ, 1870
 #642.

σύζ.(1905): Ασημιώ του Λεωνίδα Πολέμη,  #656.

4) Σταμάτιος Πολέμης του Μιχαήλ, 1873
 #643.
5) 
 Βασίλειος Πολέμης του Μιχαήλ, 1874 (Λούρης) χ.α.
 #644.

σύζ.(1906): Ελένη του Γιαννάκη Χαζάπη,  #677. Πατ. #1453.

6) Αντώνιος Πολέμης του Μιχαήλ, 1875 (+ )
 #645.
7) 
 Λεωνίδας Πολέμης του Μιχαήλ, 1877 (Δράκας)
 #646.

σύζ.(1913): Μαριώ του Δημητρίου Σαρρή, 1880  #678.

8) 
 Ειρήνη του Μιχαήλ Πολέμη, 1880
 #647.

σύζ.(1903):

 

Γιάννης Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1875 (Μήτρας)  #395.

9) Αυγουστής Πολέμης του Μιχαήλ, 1881 (+ )
 #648.
2) Νικόλαος Πολέμης του Λεονάρδου, 1803
 #625.

σύζ.: Μαρία του Αντωνίου Σύμπουρα, 1808  #681.

1) Ανδριάνα του Νικολάου Πολέμη, 1833
 #682.

σύζ.(1882): Νικόλαος Κέτσης του Γεωργίου, 1835  #688.

1) Μαρία του Νικολάου Κέτση, 1856 χ.α.
 #3119.
2) Αννέζα του Νικολάου Κέτση, 1858
 #611.

σύζ.(1882):

 

Γιώργης Πολέμης του παπα Σταμάτη, 1850 (+1934) (Καπετάνιος)  #111.

3) Μαρία του Νικολάου Κέτση, 1860
 #3120.
4) Γεώργιος Κέτσης του Νικολάου, 1863
 #3121.

σύζ.(1892): Ανεζιώ του Αντωνίου Μπέη, 1870  #3123.

5) Ιωάννης Κέτσης του Νικολάου, 1870 (Λωλογιαννάκης) χ.α.
 #3122.
2) Αντώνιος Πολέμης του Νικολάου, 1848
 #683.

σύζ.(1872): Ανέζα του Γάσπαρη Μπίστη, 1850  #693.

1) 
 Γάσπαρης Πολέμης του Αντωνίου, 1875
 #694.

σύζ.(1904): Μαρουσα του Ιωάννη Αξιώτη ή Ψαρρού,  #699.

2) Νικόλαος Πολέμης του Αντωνίου, 1879
 #695.

σύζ.: Σεβαστή του Γεωργίου Καλαδάμη,  #365. Πατ. #4673.

3) Ασημίνα του Αντωνίου Πολέμη, 1884
 #696.

σύζ.(1906): Περάκης Χαζάπης του Γεωργίου, 1877  #616. Πατ. #4576.

4) 
 Λεωνίδας Πολέμης του Αντωνίου, 1885
 #697.

σύζ.:

 

Μαρούλα του Γεωργίου Κουτσούκου,  #909.

5) Μαριγώ του Αντωνίου Πολέμη,
 #698.

σύζ.(1902 1ος του Γεωργίου): Γεώργιος (Ζαβόψαρος) Φακής,  #652.

3) Σταμάτης Πολέμης του Νικολάου, 1849 (Σκάλος)
 #684.

σύζ.(1879): Αννέζα του Βασιλείου Κουτσούκου, 1855  #932.

1) Νικόλαος Πολέμης του Σταματίου, 1883
 #933.

σύζ.(1911): Ζάννα του Γιαννούλη Φαλαγκά,  #938.

2) Βασίλειος Πολέμης του Σταματίου, 1888
 #934.

σύζ.: Ματίνα, από Αθήνα  #947.

3) 
 Δημήτριος Πολέμης του Σταματίου, 1895
 #935.

σύζ.(1926 χ.α.): Άννα του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1903  #949. Πατ. #2616.

4) Λουλία του Σταματίου Πολέμη, άγαμος
 #936.
5) Λεονάρδος Πολέμης του Σταματίου, (+ )
 #937.
4) Μαρούλα του Νικολάου Πολέμη, 1850
 #685.
5) Λεονάρδος Πολέμης του Νικολάου, 1851
 #686.
6) Ανέζα του Νικολάου Πολέμη, 1853
 #687.

σύζ.(1881): Γεώργιος Κουτσούκος του Ανδρέα, 1845  #950.

1) Ανδρέας Κουτσούκος του Γεωργίου,
 #2812.
2) Μαρία του Γεωργίου Κουτσούκου,
 #2813.
3) Δημήτριος Πολέμης του Λεονάρδου,
 #626.

σύζ.: Κωστή, από Χώρα  #951.

1) Ευγένα του Δημητρίου Πολέμη, (+ )
 #952.
2) Μιλτιάδης Πολέμης του Δημητρίου, (+ )
 #953.
3) Θεμιστοκλής Πολέμης του Δημητρίου, (+ )
 #954.
4) Γεώργιος Πολέμης του Δημητρίου, (+ )
 #955.
5) Θέκλη του Δημητρίου Πολέμη, (+ )
 #956.
4) Γρηγόριος Πολέμης του Λεονάρδου, 1799 (+1864)
 #627.
5) Αυγουστής Πολέμης του Λεονάρδου, 1813
 #628.

σύζ.(1836): Ασημίνα του Π. Γουλανδρή,  #957.

1) 
 Βασίλης Πολέμης του Αυγουστή, 1847 (+1930)
 #958.

σύζ.: Μαρουλιώ του Φ. Ράλλια,  #961.

1) Κατίνα του Βασιλείου Πολέμη, 1877
 #962.

σύζ.(1897): Ιωάννης Γκούμας του Γ.,  #964.

2) Αυγουστής Πολέμης του Βασιλείου, 1886
 #963.

σύζ.: Ιωάννα του Γ. Βογιατζίδου,  #965.

2) Λεωνίδας Πολέμης του Αυγουστή, 1852
 #959.

σύζ.(1880): Ευγενία του Αντ. Λούκα,  #969.

1) Αυγουστής Πολέμης του Λεωνίδα,
 #970.
2) Ασημιώ του Λεωνίδα Πολέμη,
 #656.

σύζ.(1905):

 

Σπύρος Πολέμης του Μιχαήλ, 1870  #642.

3) Αντώνιος Πολέμης του Λεωνίδα, δίδυμ.
 #971.
4) Ευστράτιος Πολέμης του Λεωνίδα, δίδυμ.
 #972.
5) Μαρία του Λεωνίδα Πολέμη, 1891
 #973.

σύζ.: Δημ. Ανδρέου του Ι.,  #975.

6) Ευτέρπη του Λεωνίδα Πολέμη, 1897
 #974.

σύζ.: Γεώργιος Διαβατίδης του Α.,  #976. Πατ. #6388.

3) Κλεάνθης Πολέμης του Αυγουστή, 1856 (+1927)
 #960.

σύζ.: Μόσχα του Νικολάου Μπίστη, 1862  #4906.

1) Μαρία του Κλεάνθη Πολέμη,
 #978.

σύζ.(1905): Λεωνίδης Βογιατζίδης του Θρ.,  #980.

2) Μίνα του Κλεάνθη Πολέμη,
 #979.

σύζ.(1910): Λεωνίδας Καρυστινάκης του Α.,  #981.

6) Ανδριάνα του Λεονάρδου Πολέμη,
 #629.
7) Ιωάννης Πολέμης του Λεονάρδου,
 #630.

σύζ.: Κατερίνα του Αντ. Παλαιοκρασσά,  #982.

1) Ανεζιώ του Γιαννάκη Πολεμη, 1831
 #2663.

σύζ.(1848): Νικόλαος Βαλμάς του Μιχαήλ, 1825  #2662.

1) 
 Ιωάννης Βαλμάς του Νικολάου, 1849
 #2258.

σύζ.(1876):

 

Χαρίκλεια του Νικολάου Κουτσούκου, 1854  #2252.

2) Μιχαήλ Βαλμάς του Νικολάου, 1851 (+1858)
 #3031.
3) Ειρήνη του Νικολάου Βαλμά, 1852 (+1854)
 #3032.
4) Ανδρέας Βαλμάς του Νικολάου, 1854
 #2358.

σύζ.(1883): Κατερνιώ του Αντωνίου Κυρτάτα, 1860  #2359.

5) Ειρήνη του Νικολάου Βαλμά, 1856
 #3033.
6) Κατίγκω του Νικολάου Βαλμά, 1857
 #2906.

σύζ.(1879):

 

Δημήτριος Χαρχαρός του Μιχαήλ, 1849 (Κουτρούτσος)  #2903.

7) Ασημένια του Νικολάου Βαλμά, 1859 χ.α.
 #3034.
8) Τεκνίτσα του Νικολάου Βαλμά, 1867 χ.α.
 #3035.
9) Μιχαήλ Βαλμάς του Νικολάου, 1871
 #3036.

σύζ.: Διαμάντη του Αντωνίου Μπουκουβάλα,  #3038.

10) Ευγνώμη του Νικολάου Βαλμά,
 #3037.
11) Λεωνίδας Βαλμάς του Νικολάου, 1874 (Λαωνικός)
 #1234.

σύζ.(1903):

 

Μαριώ του Δημητρίου Πολέμη, 1880  #1215.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Παππούδες Γονείς

π. Λεονάρδος Πολέμης, (+~1808)

1

π. Σταματέλος Πολέμης του παπα Λεονάρδου, (+~1822)

534

Μαρία του Γιακουμή Αξιώτη,

876