Πατέρας:   
Δημήτριος Ρούσσος του Μιχαήλ, 1905 (+1974) (Καπούτ)  #4703.
Μητέρα:   
Ευαγγελία του Γεωργίου Ζαννάκη, 1914 (+1964)  #4702.

1234
Μαντούλα του Δημητρίου Ρούσσου, 1942  #4862.

Δέκα μαθήτριες σε εθνική γιορτή


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Ρούσσος του Δημητρίου,

4861

Νικόλαος Στεφάνου του Δημητρίου,

4856

Θεοδώρα,

4858

Αικατερίνη του Νικολάου Στεφάνου,

4859

Δημήτριος Ρούσσος του Μιχαήλ, 1905 (+1974)

4703

Νικόλαος Ζαννάκης του Γεωργίου, 1847

4698

Ειρήνη του Νικολάου Δουλμπέρη, 1854

4699

Γεώργιος Ζαννάκης του Νικολάου, 1877

4585

Γεώργιος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1836

4576

Μαριγώ του Περάκη Σέλα ή Σιγάλα, 1847

4581

Διαμάντη του Γεωργίου Χαζάπη,

4582

Ευαγγελία του Γεωργίου Ζαννάκη, 1914 (+1964)

4702