Πατέρας:   
 Μιλτιάδης Καμπάνης του Λεωνίδα, 1940  #2089.
Μητέρα:   
Θέκλη του Γεωργίου Μανδαράκα, 1945  #2088.

1234
Λεωνίδας Καμπάνης του Μιλτιάδη, 1966  #2097.

σύζ.: Ηρώ του Σπυρίδωνος Βαχάρη,  #2098.

1) Θέκλη του Λεωνίδα Καμπάνη,
 #2099.
2) Σπυρίδων Καμπάνης του Λεωνίδα,
 #2100.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Καμπάνης του Λαζάρου, 1858

1131

Καλλιόπη του Γιαννούλη Πολέμη, 1865

1096

Λεωνίδας Καμπάνης του Μιχαήλ, 1901

2101

Δήμητρα του Μιχαήλ Λάβδα, 1910

2103

Μιλτιάδης Καμπάνης του Λεωνίδα, 1940

 

2089

Ανδρέας Μανδαράκας του Γεωργίου, 1871

 

2048

Τέκνη του Δημητρίου Πασχάλη, 1876

 

2037

Γεώργιος Μανδαράκας του Ανδρέα, 1905

 

2083

Νικόλαος Λογοθέτης του Μιχαήλ, 1862

 

1233

Φλωρεζιώ του Δημητρίου Πολέμη,

1214

Ευγένα (Ευγενία) του Νικολάου Λογοθέτη, 1909

 

2087

Θέκλη του Γεωργίου Μανδαράκα, 1945

2088