Πατέρας:   
Λάμπρος Πέτσας,  #1146.
Μητέρα:   
Χρυσάνθη του Ιωάννη Πολέμη,  #1139.

1234
Λασκαρώ (Ρίτσα) του Λάμπρου Πέτσα,  #1147.

σύζ.:

 

Γιώργης Στεφάνου του Πέτρου, 1955  #98.

1) Πέτρος Στεφάνου του Γεωργίου,
 #99.
2) Χρυσάνθη του Γεωργίου Στεφάνου,
 #100.

σύζ.(1/7/2017): Αλέξανδρος Μάνος,  #5625.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Λάμπρος Πέτσας,

1146

Ιπποκράτης Πολέμης του Γιαννούλη, 1874

1097

Ανδρονίκη του Μ. Πολέμη,

1132

π. Ιωάννης Πολέμης του Ιπποκράτη, 1901 (+1999)

 

1133

Λασκαρώ Βαλμά,

1136

Χρυσάνθη του Ιωάννη Πολέμη,

1139