Πατέρας:   
Αναστάσιος Δρακόπουλος του Παναγιώτη,  #6451.
Μητέρα:   
Αλεξάνδρα Θεολόγου,  #6456.

1234
Ολγα του Αναστασίου Δρακόπουλου,  #6457.

σύζ.: Αυγουστίνος Μαιτος,  #6461.

1) Ιωάννης Μαιτος του Αυγουστίνου,
 #6462.
2) Ειρήνη του Αυγουστίνου Μαίτου,
 #6463.

Πολέμη Ολγα του Λεωνίδα σύζ. Δρακόπουλου Παναγιώτη


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Παναγιώτης Δρακόπουλος,

1254

Λεωνίδας Πολέμης του Νικολάου, 1851

1206

Μόσχα του Νικολάου Κουτσούκου, 1856

1238

Όλγα του Λεωνίδα Πολέμη,

1240

Αναστάσιος Δρακόπουλος του Παναγιώτη,

6451

Αλεξάνδρα Θεολόγου,

6456