Πατέρας:   
Σπύρος Ραΐσης του Νικολάου, 1941  #3574.
Μητέρα:   
Ρένα του Ρολάνδου Αρβανίτη,  #3575.

1234
Ευαγγελία του Σπύρου Ραΐση,  #5089.

σύζ.: Δημήτριος Πολέμης του Κωνσταντίνου,  #1115.

1) Κωνσταντίνος Πολέμης του Δημητρίου,
 #5091.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Ευάγγελος Ραΐσης του Νικολού,

6505

Μαρία Καλαμπούκη,

6538

Νικόλαος Ραΐσης του Ευάγγελου, 1909

3573

Σπύρος Παλαιοκρασσάς του Σωκράτη, 1878

3571

Μαριώ του Χαριλάου Κουτσούκου,

2788

Ευαγγελία του Σπύρου Παλαιοκρασσά, 1916

 

3572

Σπύρος Ραΐσης του Νικολάου, 1941

3574

Ρένα του Ρολάνδου Αρβανίτη,

3575