Πατέρας:   
Πέτρος Στεφάνου του Αντωνίου, 1866  #370.
Μητέρα:   
Ειρήνη του Νικολάου Μπουλμέτη, 1872  #371.

1234
Κατίνα του Πέτρου Στεφάνου,  #377.

σύζ.(1934): Ιωάννης Ρούσσος του Γεωργίου, από Αποίκια  #1598.

1) Κωσταντής Ρούσσος του Ιωάννη,
 #389.

σύζ.: Αλεξάνδρα, 1935  #5235.

1) Γιάννης Ρούσσος του Κωνσταντίνου,
 #390.

σύζ.: Ειρήνη Ρούσου, από Χώρα  #4715.

1) Χρυσή του Ιωάννη Ρούσσου,
 #5389.
2) 
 Δημήτρης Ρούσσος του Κωνσταντίνου,
 #391.
1) Νικολέτα του Δημητρίου Ρούσσου,
 #1194.
2) Κωνσταντίνος Ρούσσος του Δημητρίου,
 #1195.

μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Θηλέων του χωριού


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Αντώνιος (Μπελιγράδης) Στεφάνου,

1476

Μαρία,

1477

Πέτρος Στεφάνου του Αντωνίου, 1866

370

Νικόλαος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1838

 

3783

Μιχαήλ Χαζάπης (ή Κάλης) του Νικολάου, 1813

4529

Αννέζα του Ανδρέα Βολτή, 1806

4527

Μαρούλα του Μιχαήλ Χαζάπη, 1838

3795

Ειρήνη του Νικολάου Μπουλμέτη, 1872

371