Πατέρας:   
Δημήτριος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1808  #3382.
Μητέρα:   
Διαμάντη του Δημητρίου Πολέμη, 1813  #3404.

1234
Αννεζιώ του Δημητρίου Φαλαγκά, 1838  #3417.

σύζ.: Γιαννούλης Μαύρος του Ανδρέα, 1831  #3444.

1) Ανδρέας Μαύρος του Γιαννούλη, 1854
 #4731.

σύζ.(1ος του Α.): Αννεζούλα Χατζόγλου,  #4734.

1) Αννεζούλα του Ανδρέα Μαύρου,
 #2766.

σύζ.(1918 χ.α.):

 

Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1884  #2758.

σύζ.(2ος του Α.): Αθηνά Λογοθέτη, από Αποίκια  #4735.

2) Διαμάντη του Γιαννούλη Μαύρου, 1857
 #2671.

σύζ.(χ.α.):

 

Ανδρέας Κυρτάτας του Αντωνίου, 1854  #2668.

3) Δημήτριος Μαύρος του Γιαννούλη, 1859
 #3133.

σύζ.: Διαμάντη του Μιχαήλ Λογοθέτη,  #3132.

1) Γιαννούλης Μαύρος του Δημητρίου, 1899 Πειραιά, ανύμφευτος
 #4736.
2) Ευγένα του Δημητρίου Μαύρου, ανύπανδρη
 #4737.
3) Αννεζούλα (Αννα) του Δημητρίου Μαύρου, ανύπανδρη
 #4738.
4) 
 Σταμάτης Μαύρος του Γιαννούλη, 1864
 #4732.

σύζ.: Αννεζιώ του Γεωργίου Μπέη, 1867  #4246.

1) 
 Αρετή του Σταματίου Μαύρου, 1897
 #2351.

σύζ.:

 

Νίκος Σύμπουρας του Αντωνίου, 1886  #185.

1) Αντώνης Σύμπουρας του Νικολάου, 1919
 #189.

σύζ.: Βιολέττα (Βέτα) του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1932  #2352.

2) 
 Σταμάτης Σύμπουρας του Νικολάου, 1923
 #188.

σύζ.: Ρένα Μάνεση,  #2353.

3) Δημήτρης Σύμπουρας του Νικολάου, 1932
 #190.

σύζ.: Ειρηνούλα του Δημητρίου Παλαιοκρασσά, 1940  #408.

2) Ασημίνα του Σταματίου Μαύρου, 1898
 #2376.

σύζ.(1923):

 

Δημήτριος Βαλμάς του Ιωάννη, 1891  #2369.

1) Ιωάννης Βαλμάς του Δημητρίου, 1924
 #2377.

σύζ.: Στυλιανή του Αριστοφάνους Κοντοσταύλου, 1934 από Αθήνα  #2379.

2) Σταμάτης Βαλμάς του Δημητρίου, 1928
 #2378.

σύζ.(1965): Μαργαρίτα του Ιωάννη Κροκόδειλου, 1937 από Άνδρο  #2382.

3) Μιχάλης Βαλμάς του Δημητρίου, 1932
 #872.

σύζ.: Καλλιόπη του Δημητρίου Μπέη, 1941  #257.

4) Νικόλαος Βαλμάς του Δημητρίου, 1933
 #2131.

σύζ.:

 

Βιολάντη του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1947  #2128.

3) Γιαννούλης Μαύρος του Σταματίου, 1903 (+ΒΠΠ)
 #4739.

σύζ.: Μπιλανζέ Μαρί Φρανσίς του Σύλβιου Μπελανζέ, 1914 από Κεμπέκ  #4740.

5) Βασίλειος Μαύρος του Γιαννούλη, 1875
 #4733.

σύζ.: Ελένη του Μανώλη Χατζημιχάλη, 1891 από Κόρθι  #4741.

1) Γιάννης Μαύρος του Βασιλείου, 1916
 #4742.

σύζ.(χ.α.): Χρυσάνθη του Νικολάου Χατζηβασιλάκη,  #4743.

2) Ανδρέας Μαύρος του Βασιλείου, 1924
 #2949.

σύζ.:

 

Ειρήνη του Νικολάου Γιαλούρη, 1931  #2944.

1) Βασίλειος Μαύρος του Ανδρέα, 1956
 #2950.

σύζ.: Ελένη του Κωνσταντίνου Μανωλοπούλου,  #2952.

2) Νικόλαος Μαύρος του Ανδρέα, 1959
 #2951.

σύζ.: Ευαγγελία του Σταύρου Πετεινάρη,  #2953.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος (Τρίχης) Φαλαγκάς του Γεωργίου,

4

Δημήτριος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1808

3382

Διαμάντη του Δημητρίου Πολέμη, 1813

3404