Πατέρας:   
Νικόλαος Γιαννίσης του Αντωνίου,  #3264.
Μητέρα:   
Κατίνα του Νικολάου Παλαιοκρασσά,  #3263.

1234
Αντώνιος Γιαννίσης του Νικολάου, 1936 (Ντόντος)  #3265.

σύζ.: Σοφία,  #3266.

1) Γιούλη του Αντωνίου Γιαννίση,
 #3267.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Γιαννίσης του Μιχαήλ, 1837

4027

Χαρίκλεια του Αντωνίου Σαρρή, 1842

4013

Αντώνιος Γιαννίσης του Νικολάου, 1873

3278

Αντώνιος Βροντίσης του Ιωάννη, 1839

3268

Ειρήνη του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1842

3240

Μαριώ (Μαριούλα) του Αντωνίου Βροντίση, 1879

3271

Νικόλαος Γιαννίσης του Αντωνίου,

3264

Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1842

3239

Κατίνα,

3255

Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου,

3257

Κατίνα του Νικολάου Παλαιοκρασσά,

3263