Πατέρας:   
Γιαννάκης Κυρτάτας του Σταματέλου,  #5466.

1234
Νικόλαος Κυρτάτας του Γιαννάκη, 1815 (+1873)  #5477.
1) Ανέζα του Νικολάου Κυρτάτα, 1841
 #5478.
2) Ιωάννης Κυρτάτας του Νικολάου, 1844
 #5479.

σύζ.: Ευφροσύνη, 1831  #5480.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Γκίκας Κυρτάτας του Δημητρίου,

5045

Ανέζα,

5459

Σταματέλος Κυρτάτας του Γκίκα,

5462

Φρατζέσκα του Δημήτρη Ντούμπλη,

5464

Γιαννάκης Κυρτάτας του Σταματέλου,

5466