Πατέρας:   
Θεόδωρος Κολυδάς του Μιχαήλ, 1886  #4623.
Μητέρα:   
Ελένη του Δημητρίου Κωνσταντίνου,  #4830.

1234
Μιχαήλ Κολυδάς του Θεοδώρου, 1917  #4831.

σύζ.(1950): Λασκαρώ του Δημητρίου Ρούσσου, 1922 από Αποίκια  #4836.

1) Βασιλική του Μιχαήλ Κολυδά,
 #4837.

σύζ.: Ελευθέριος Στρατής του Παναγιώτη,  #4839.

2) Θεόδωρος Κολυδάς του Μιχαήλ,
 #4838.

σύζ.: Αναστασία του Νικολάου Πολίτη,  #4840.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Κολυδάς του Ιωάννη,

4819

Ασημίνα του Θεοδώρου Λιοπύρου,

4820

Θεόδωρος Κολυδάς του Μιχαήλ, 1886

4623

Ελένη του Δημητρίου Κωνσταντίνου,

4830