Πατέρας:   
Αντώνιος Ζαννάκης του Λεωνίδα, 1926  #4709.
Μητέρα:   
Φιλία του Μιχαήλ Μαλταμπέ, 1935 από Βουρκωτή  #4716.

1234
Φραγκούλα του Αντωνίου Ζαννάκη, 1958  #4717.

σύζ.: Μπάλας,  #5222.

1) Μιχάλης Μπάλας,
 #5211.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Ζαννάκης του Γεωργίου, 1847

4698

Ειρήνη του Νικολάου Δουλμπέρη, 1854

4699

Λεωνίδας Ζαννάκης του Νικολάου, 1893

4183

Μιχαήλ Χαρχαρός του Ιωάννη, 1866

4176

Ερηνιώ του Δημητρίου Ψαρρού, 1858

4177

Κατερνιώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1893

4178

Αντώνιος Ζαννάκης του Λεωνίδα, 1926

4709

Φιλία του Μιχαήλ Μαλταμπέ, 1935

4716