Πατέρας:   
Αναστάσιος Μυλωνάς του Ιωάννη, 1898 από Μ. Ασία  #4156.
Μητέρα:   
Χαρίκλεια του Μιχαήλ Γιαννίση, 1907  #4157.

1234
Μιχαήλ Μυλωνάς του Αναστασίου, 1931  #4158.

σύζ.: Εριφύλλη του Αθανασίου Μπόνη,  #4160.

1) Αναστάσιος Μυλωνάς του Μιχαήλ,
 #4162.
2) Αθανάσιος Μυλωνάς του Μιχαήλ,
 #4163.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Μυλωνάς του Σάββα,

4154

Δέσποινα του Αναστασίου Τίσση, 1873

4155

Αναστάσιος Μυλωνάς του Ιωάννη, 1898

4156

Νικόλαος Γιαννίσης του Μιχαήλ, 1837

4027

Χαρίκλεια του Αντωνίου Σαρρή, 1842

4013

Μιχαήλ Γιαννίσης του Νικολάου, 1864

 

3296

Ηλίας Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1825

 

1361

Μαρία του Αντωνίου Φαλαγγά, 1828

1615

Αγαθονίκη (Αγαθώ) του Ηλία Παλαιοκρασσά, 1861

3293

Χαρίκλεια του Μιχαήλ Γιαννίση, 1907

4157