Πατέρας:   
Ανδρέας Σύμπουρας του Νικολάου, 1892  #3155.
Μητέρα:   
Τίλη, Αμερικάνα πολωνικής καταγωγής  #3157.

1234
Αντώνιος Σύμπουρας του Ανδρέα, (Τόνυ)  #3159.

μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Θηλέων του χωριού


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος Σύμπουρας του Μιχαήλ, 1821

3134

Φραντζέσκα του Νικολάου Λογοθέτη, 1828

988

Νικόλαος Σύμπουρας του Γεωργίου, 1854

3150

Μιχαήλ Κέτσης ή Λέκκας του Αλεξάνδρου, 1818

3117

Ειρήνη του Αντωνίου Χαλά, 1822

3114

Ρετζίνα του Μιχαήλ Κέτση, 1855

3153

Ανδρέας Σύμπουρας του Νικολάου, 1892

3155

Τίλη,

3157