Πατέρας:   
 Κωσταντής Γλυνός του Αριστείδη, 1934  #1119.
Μητέρα:   
Μαρίκα του Ιωάννη Μαργέτη, 1949  #1122.

1234
Μαργαρίτα του Κωνσταντίνου Γλυνού, 1968  #2752.

σύζ.: Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1958  #2751.

1) Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη,
 #5150.
2) Κωνσταντίνος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη,
 #5151.

Γλυνός Κωνσταντής του Αριστείδη και Μαργέτη Μαρίκα του Γιάννη


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Γλυνός,

6173

Φραντζέσκα,

6174

Αριστείδης Γλυνός του Δημητρίου, 1906

1118

Κωνσταντίνος Πολέμης του Γιαννούλη, 1869

 

1095

Ασημιώ του Ιωάννη Δουλμπέρη, 1874

 

1103

Αικατερίνη του Κωνσταντίνου Πολέμη, 1908

1107

Κωσταντής Γλυνός του Αριστείδη, 1934

 

1119

Νικόλαος Μαργέτης,

6121

Μαρίκα Στεφάνου,

6122

Ιωάννης Μαργέτης, 1923 (+2015)

5495

Μαργαρίτα του Δημητρίου Μάνεση, 1924

5496

Μαρίκα του Ιωάννη Μαργέτη, 1949

1122