Πατέρας:   
 Αντώνης Μπουκουβάλας του Ιωάννη, 1930  #865.
Μητέρα:   
Μέλπω του Ανδρέα Χαζάπη, 1942  #230.

1234
Γιάννης Μπουκουβάλας του Αντώνη, 1963 (Ιρλής)  #233.


Web Camera

Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Μπουκουβάλας του Αντωνίου, 1854

 

2004

Ειρήνη (Ερηνιώ) του Δημητρίου Δουλμπέρη, 1863

3054

Ιωάννης Μπουκουβάλας του Νικολάου, 1891

 

3276

Ιωάννης Μπέης του Δημητρίου, 1868

3274

Μαριώ (Μαριούλα) του Αντωνίου Βροντίση, 1879

3271

Ειρηνούλα του Ιωάννη Μπέη, 1900

3275

Αντώνης Μπουκουβάλας του Ιωάννη, 1930

 

865

Νικολός Χαζάπης του Αντωνίου, 1895

224

Αννεζιώ του Αντρείκου Χαρχαρού, 1897

1388

Ανδρέας Χαζάπης του Νικολάου, 1921

227

Ιάκωβος Κουρτέσης του Γεωργίου, 1873

3014

Μελπομένη (Μέλπω) του Δημητρίου Γιαλούρη, 1883

3012

Μαρουλιώ του Ιακώβου Κουρτέση, 1920

1395

Μέλπω του Ανδρέα Χαζάπη, 1942

230