Πατέρας:   
Νικόλαος Χέλμης του Φρατζέσκου, 1928 από Σασά  #2142.
Μητέρα:   
 Μαρουλιώ του Νικολάου Κουρτέση, 1928  #2136.

1234
Ευάγγελος Χέλμης του Νικολάου, 1965  #2144.

σύζ.: Μαρίλη του Μιχαήλ Γιαννίση, 1967  #2145.

1) Νικόλαος Μαρίνος Χέλμης του Ευαγγέλου,
 #2146.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Χέλμης του Φρατζέσκου, 1928

2142

Γεώργιος Κουρτέσης του Πέτρου, 1856

 

3678

Μαρουλιώ του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1864

3668

Νικόλαος Κουρτέσης του Γεωργίου, 1893

 

2096

Ανδρέας Μανδαράκας του Γεωργίου, 1871

 

2048

Τέκνη του Δημητρίου Πασχάλη, 1876

 

2037

Μαργιέτα του Ανδρέα Μανδαράκα, 1898

 

2086

Μαρουλιώ του Νικολάου Κουρτέση, 1928

 

2136