Πατέρας:   
Νικόλαος Βαλμάς του Δημητρίου, 1933  #2131.
Μητέρα:   
 Βιολάντη του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1947  #2128.

1234
Ειρήνη του Νικολάου Βαλμά, 1966  #2133.

σύζ.: Γιάννης,  #5244.

1) Γιολάντα του Ιωάννη,
 #5245.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Βαλμάς του Νικολάου, 1849

 

2258

Χαρίκλεια του Νικολάου Κουτσούκου, 1854

 

2252

Δημήτριος Βαλμάς του Ιωάννη, 1891

 

2369

Σταμάτης Μαύρος του Γιαννούλη, 1864

 

4732

Αννεζιώ του Γεωργίου Μπέη, 1867

4246

Ασημίνα του Σταματίου Μαύρου, 1898

2376

Νικόλαος Βαλμάς του Δημητρίου, 1933

2131

Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1884

 

2758

Πετρωνία (Πάτρα) του Μιχαήλ Βαλμά, 1894

 

2767

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1922

 

2019

Βασίλειος Φαλαγκάς του Γιαννούλη, 1883 (+1942)

 

1963

Βιολάντη του Νικολάου Μπουκουβάλα,

 

2016

Ειρήνη (Ρηνιώ) του Βασιλείου Φαλαγκά, 1914

 

2017

Βιολάντη του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1947

 

2128