Πατέρας:   
Θεμιστοκλής Στεφάνου του Αντωνίου, 1862  #1482.
Μητέρα:   
Ελένη του Αντωνίου Λέκκα, 1876 Αποίκια  #1554.

1234
Γεώργιος Στεφάνου του Θεμιστοκλή, 1921  #1563.

σύζ.: Ειρηνούλα Χέλμη, από Αποίκια  #1575.

1) Διαμάντη (Μαντούλα) του Γεωργίου Στεφάνου, 1946
 #1577.
2) 
 Ευάγγελος Στεφάνου του Γεωργίου, 1951
 #1576.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Παππούδες Γονείς

Αντώνιος (Μπελιγράδης) Στεφάνου,

1476

Μαρία,

1477

Θεμιστοκλής Στεφάνου του Αντωνίου, 1862

1482

Ελένη του Αντωνίου Λέκκα, 1876

1554