Πατέρας:   
Κώστας Μπιμπέρης του Ιωάννη, 1884/88  #1306.
Μητέρα:   
Όρσα του Περικλή Πολέμη, 1900  #1296.

1234
Ιωάννης Μπιμπέρης του Κωνσταντίνου, 1939  #1308.

σύζ.: Ιωάννα του Ανδρέα Στρατή, 1950 από Κουρέλι  #6167.

1) Κωνσταντίνος Μπιμπέρης του Ιωάννη, 1975
 #6168.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Κώστας Μπιμπέρης του Ιωάννη, 1884/88

1306

Νικόλαος Πολέμης του Δημητρίου, 1805

1196

Μαρία του Γιαννούλη Μάνεση, 1815

1200

Περικλής Πολέμης του Νικολάου, 1854 (+1926)

1207

Ιωάννης Αξιώτης ή Ψαρρός του Νικολάου, 1831

 

4661

Σεβαστή Καμπάνη, 1838

4663

Μαριώ του Ιωάννη Αξιώτη ή Ψαρρού, 1858

1290

Όρσα του Περικλή Πολέμη, 1900

1296