Πατέρας:   
 Λεωνίδας Πολέμης του Ευαγγέλου, 1951  #924.
Μητέρα:   
Αγγελική Σπέρτου,  #926.

1234
Ευάγγελος Πολέμης του Λεωνίδα,  #927.

σύζ.: Αθανασία Κουτσοβόλου,  #928.

1) Λεωνίδας Πολέμης του Ευαγγέλου,
 #929.
2) Ιωάννης Πολέμης του Ευαγγέλου,
 #930.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Λεωνίδας Πολέμης του Αντωνίου, 1885

 

697

Μαρούλα του Γεωργίου Κουτσούκου,

 

909

Ευάγγελος Πολέμης του Λεωνίδα, 1926

 

912

Γεώργιος Ξηροπαΐδης του Μιχαήλ, 1886

1305

Σεβαστή του Περικλή Πολέμη, 1894

1295

Κούλα του Γεωργίου Ξηροπαΐδη, 1925

 

920

Λεωνίδας Πολέμης του Ευαγγέλου, 1951

 

924

Αγγελική Σπέρτου,

926