Πατέρας:   
Νικόλαος Σταμάτης, από Απρόβατον  #6136.
Μητέρα:   
Ευανθία, από Απρόβατον  #6137.

1234
Δημήτριος Σταμάτης του Νικολάου,  #6513.
1) Ζωή του Δημητρίου Σταμάτη, 1949 από Απροβάτου
 #4774.

σύζ.: Αργύρης Αντώνογλου του Ιωάννη, 1940  #4769.

1) Μαρία του Αργύρη Αντώνογλου, 1969
 #5242.
2) Ιωάννα του Αργύρη Αντώνογλου, 1975
 #5554.

Ανδρική παρέα στα κάλαντα


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Νικόλαος Σταμάτης,

6136

Ευανθία,

6137