Πατέρας:   
Ηρακλής Πολέμης του Μιχάλη,  #118.
Μητέρα:   
Αικατερίνη Παζάροβα Γκίκα,  #898.

1234
Ειρήνη του Ηρακλή Πολέμη,  #574.

σύζ.: Βασίλης Μουγής,  #899.

1) Παρασκευούλα του Βασίλη Μουγή,
 #575.
2) Αικατερίνη του Βασίλη Μουγή,
 #576.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Ηράκλειος (Ηρακλής) Πολέμης του παπα Σταμάτη, 1858 (+1942)

109

Πολυξένη του Νικολάου Φαλαγκά, 1869

614

Μιχάλης Πολέμης του Ηρακλή, 1900

114

Αντώνιος Χαζάπης του Δημητρίου, 1882

2924

Φρατζεσκούλα του Αντωνίου Μπέη, 1871

2933

Ερηνούλα του Αντωνίου Χαζάπη,

894

Ηρακλής Πολέμης του Μιχάλη,

118

Αικατερίνη Παζάροβα Γκίκα,

898