Πατέρας:   
Νικόλαος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1931  #4768.
Μητέρα:   
Ιωάννα του Μιχαήλ Δουδουσάκη, 1938  #4773.

1234
Μιχαήλ Αντώνογλου του Νικολάου,  #5552.
1) Νικολία του Μιχάλη Αντώνογλου,
 #5555.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1887

4762

Ειρήνη του Γεωργίου Ορμαντζή, 1885

4765

Ιωάννης Αντώνογλου του Νικολάου, 1908

3916

Νικόλαος Μπεγλέρης του Λεονάρδου, 1866

3908

Διαμάντω του Αντωνίου Μπαφαλούκου, 1871

3914

Μαρία του Νικολάου Μπεγλέρη, 1911

3915

Νικόλαος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1931

4768

Ιωάννα του Μιχαήλ Δουδουσάκη, 1938

4773