Πατέρας:   
Αριστείδης Μανδαράκας του Ιωάννη, 1905 (Σούφης)  #3836.
Μητέρα:   
Ανδριάνα του Λεωνίδα Πέτσα, 1912  #3094.

1234
Ιωάννης Μανδαράκας του Αριστείδη, 1943  #4879.

σύζ.: Ελένη του Γεωργίου Παπαδόπουλου, 1947 από Χώρα  #4884.

1) Ειρήνη του Ιωάννη Μανδαράκα, 1977
 #6188.
2) Αριστείδης Μανδαράκας του Ιωάννη, 1981
 #6435.

Ο γάμος του Πέτσα Νικολάου του Πέτρου


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Μανδαράκας,

6175

Αργυρώ,

6176

Αριστείδης Μανδαράκας του Ιωάννη, 1905

3836

Βασίλειος Πέτσας του Δημοσθένη, 1857

3913

Πετρού του Λεονάρδου Μπεγλέρη, 1863

3907

Λεωνίδης Πέτσας του Βασιλείου, 1880

3093

Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1852

3084

Ανδριάνα του Γεωργίου Καραπιπέρη, 1856

3090

Μαριώ του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1881

3091

Ανδριάνα του Λεωνίδα Πέτσα, 1912

3094