Πατέρας:   
Ανδρέας Βολτής του Θεοδώρου,  #4534.
Μητέρα:   
Μαλάμα, 1798  #4536.

1234
Ειρήνη του Ανδρέα Βολτή, 1823  #4537.

σύζ.: Αντώνιος Αμωράτης του Γεωργίου, 1807  #4540.

1) Μαρία του Αντωνίου Αμωράτη, 1840
 #4541.
2) Μαλάμα του Αντωνίου Αμωράτη, 1843
 #4542.
3) Νικόλαος Αμωράτης του Αντωνίου, 1845
 #4543.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Λεονάρδος Βολτής,

4511

Θεόδωρος Βολτής του Λεονάρδου,

4513

Ανδρέας Βολτής του Θεοδώρου,

4534

Μαλάμα, 1798

4536